Oracle DBA

Tìm hiểu về synonym trong Oracle và xem ví dụ minh họa về cách tạo và sử dụng synonym trong cơ sở dữ liệu Oracle. Đọc bài viết để hiểu về khái niệm synonym, các loại synonym và cách phân quyền truy cập cho người dùng khác.

Developer store, Oracle DBA

Khám phá cách sử dụng External Tables trong Oracle Database với hướng dẫn chi tiết, từ cấu trúc cơ bản đến các tùy chọn nâng cao. Tận dụng khả năng mở rộng và tính linh hoạt của External Tables để quản lý dữ liệu hiệu quả và tối ưu hóa hoạt động của bạn.

Developer store, Oracle DBA

Khám phá hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng SQL Loader trong Oracle Database. Tìm hiểu cách nạp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Oracle một cách dễ dàng và hiệu quả bằng công cụ SQL Loader,

Developer store, Oracle DBA

Hướng dẫn chi tiết về cách Export Import data trong Oracle database bằng Data Pump. Tìm hiểu về các chế độ và kỹ thuật Remap, áp dụng tự khóa export import data trong Oracle để sao lưu, khôi phục và tùy chỉnh dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Oracle.

Developer store, Oracle DBA

Tìm hiểu cách thực hiện quy trình sao lưu và khôi phục dữ liệu trong Oracle Database. Xem các bước cụ thể và sử dụng công cụ RMAN để khôi phục các tập tin kiểm soát, tập tin redo log và tệp dữ liệu bị mất. Bảo vệ tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và đảm bảo sự tin cậy trong quá trình khôi phục

Developer store, Oracle DBA

Sao lưu và phục hồi dữ liệu Oracle Database: Hướng dẫn chi tiết về sao lưu (backup Oracle Database). Tìm hiểu cách thực hiện sao lưu dữ liệu Oracle Database để bảo vệ thông tin quan trọng của bạn và khôi phục lại hệ thống một cách dễ dàng.

Developer store, Oracle DBA

Trong bài viết trước, chúng ta đã biết được các khái niệm quan trọng trong việc sao lưu và phục hồi dữ liệu oracle database. Cũng như các tính năng sao lưu phục hồi oracle mà oracle database hỗ trợ. Và, sau khi hoàn thành bài viết này, bạn sẽ có khả năng: Bài viết

Developer store, Oracle DBA

Khám phá cách sao lưu và phục hồi dữ liệu Oracle Database một cách thành thạo qua việc nắm vững các khái niệm quan trọng. Tìm hiểu về quy trình và các công cụ cần thiết để bảo vệ dữ liệu của bạn và đảm bảo sự ổn định của hệ thống.

Developer store, Oracle DBA

Tìm hiểu về Audit FGA trong Oracle Database và cách triển khai bảo mật dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle. Hãy khám phá phần 2 trong chuỗi bài viết về bảo mật Audit để nắm bắt kiến thức về Audit FGA và cách theo dõi chi tiết các hoạt động trên cơ sở dữ liệu.

Developer store, Oracle DBA

Bài viết “026. Bảo mật Audit trong Oracle Database: Phần 1 – Tổng Quan Unified Policy Audit” cung cấp cái nhìn tổng quan về cách thức triển khai và cấu hình Audit trong Oracle Database. Tìm hiểu về unified policy audit , các tùy chọn và cách sử dụng chúng để giám sát và bảo vệ hệ thống cơ sở dữ liệu của bạn.

Developer store, Oracle DBA

Khám phá các loại lock dữ liệu trong Oracle Database qua hướng dẫn chi tiết. Tìm hiểu cách quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến lock dữ liệu trong hệ thống Oracle.

Developer store, Oracle DBA

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về Undo data trong Oracle Database. Bạn sẽ hiểu được khái niệm của Undo data và vai trò quan trọng của nó trong việc hoàn tác các thay đổi, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và khắc phục lỗi. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cách quản lý Undo data và cấu hình các tham số liên quan. Dưới sự hướng dẫn chi tiết, bạn sẽ có những kiến thức cần thiết để làm việc hiệu quả với Undo data trong Oracle Database.

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>