Oracle là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất trên thế giới. Nó cung cấp các tính năng và công nghệ tiên tiến để lưu trữ, truy xuất, quản lý dữ liệu hiệu quả và an toàn.

Tìm hiểu về synonym trong Oracle và xem ví dụ minh họa về cách tạo và sử dụng synonym trong cơ sở dữ liệu Oracle. Đọc bài viết để hiểu về khái niệm synonym, các loại synonym và cách phân quyền truy cập cho người dùng khác.

Xem thêm

Khám phá cách sử dụng External Tables trong Oracle Database với hướng dẫn chi tiết, từ cấu trúc cơ bản đến các tùy chọn nâng cao. Tận dụng khả năng mở rộng và tính linh hoạt của External Tables để quản lý dữ liệu hiệu quả và tối ưu hóa hoạt động của bạn.

Xem thêm
>