Qui Truong

Ngày Đăng:

28/03/2023 20:05

Ngày Cập Nhật:

30/03/2023 08:48

Tác giả: Qui Truong
Ngày đăng: 28/03/2023 20:05

Oracle Database là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Để quản lý và điều khiển hiệu quả các hệ thống Oracle Database, người dùng cần sử dụng các oracle database tool phù hợp.

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn các công cụ quản lý Oracle Database - Oracle database tools - từ các công cụ quản lý cơ bản đến các công cụ chuyên nghiệp và cung cấp thông tin chi tiết về tính năng, đặc điểm, ưu điểm và cách sử dụng của từng công cụ để giúp bạn lựa chọn công cụ phù hợp nhất cho nhu cầu của mình.

Giới thiệu về công cụ SQL*Plus trong Oracle Database Tool

SQLPlus là một trong những công cụ của oracle database tool, quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu của Oracle Database, cho phép người dùng tương tác với hệ thống cơ sở dữ liệu thông qua lệnh SQL. SQLPlus được cài đặt mặc định trong Oracle Database và được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý và phát triển ứng dụng của Oracle.


Với SQL*Plus, người dùng có thể truy vấn cơ sở dữ liệu, thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete), tạo và thực thi các câu lệnh SQL, và xem kết quả trả về từ cơ sở dữ liệu. Công cụ này cung cấp khả năng tùy chỉnh linh hoạt với nhiều tùy chọn dòng lệnh và script, và có thể được sử dụng dưới dạng một công cụ độc lập hoặc tích hợp với các công cụ khác của Oracle.


SQLPlus được cài đặt cùng với cơ sở dữ liệu và được đặt trong thư mục $ORACLE_HOME/bin của bạn. Bạn có thể khởi chạy SQLPlus từ dòng lệnh hoặc từ menu Start trên một máy tính Windows.


Bạn có thể sử dụng giao diện dòng lệnh của SQLPlus để thực thi các lệnh SQLPlus, SQL và PL/SQL để:

 • Nhập, chỉnh sửa, chạy, lưu trữ, truy xuất và lưu trữ các lệnh SQL và các khối PL/SQL
 • Định dạng, tính toán, lưu trữ và in kết quả truy vấn
 • Liệt kê các định nghĩa cột cho bất kỳ bảng nào
 • Gửi tin nhắn đến và chấp nhận phản hồi từ người dùng cuối
 • Thực hiện quản trị cơ sở dữ liệu
oracle database tool - sql plus tool

Để bắt đầu SQL*Plus:


 1. Mở một cửa sổ terminal hoặc cmd trong windows.
 2. Tại dấu nhắc dòng lệnh, nhập lệnh SQL*Plus theo định dạng sau:
  $ sqlplus <userid>/<pwd> or /nolog
 3. Nếu bạn sử dụng tùy chọn NOLOG, bạn phải nhập CONNECT, theo sau là tên người dùng bạn muốn kết nối.SQL> connect <username>
 4. Khi được yêu cầu, nhập mật khẩu của người dùng. SQL*Plus bắt đầu và kết nối đến cơ sở dữ liệu mặc định.
oracle database tool - sql plus tool

Bạn có thể gọi SQLPlus từ một tập lệnh shell hoặc tệp BAT bằng cách gọi lệnh sqlplus và sử dụng cú pháp kịch bản hệ thống điều khiển để truyền các tham số. Trong ví dụ này, các câu lệnh SELECT, UPDATE và COMMIT được thực thi trước khi SQLPlus trả lại kiểm soát cho hệ điều hành.


oracle database tool - sql plus tool

Bạn có thể gọi một tệp script SQL đã tồn tại từ trong SQLPlus. Điều này có thể được thực hiện tại dòng lệnh khi khởi chạy SQLPlus lần đầu tiên, như được hiển thị trên trang. Nó cũng có thể được thực hiện từ bên trong phiên SQLPlus bằng cách sử dụng toán tử “@”. Ví dụ, đoạn mã này cho thấy cách thực thi tệp script từ trong một phiên SQLPlus đã được thiết lập trước đó.


SQL> @script.sql


Lưu ý: Phần mở rộng tệp mặc định cho các tệp script là .sql. Khi một script được lưu từ SQL*Plus bằng cách sử dụng lệnh SAVE, phần mở rộng này sẽ được cung cấp tự động. Các script có phần mở rộng này có thể được thực thi mà không cần cung cấp phần mở rộng tại thời điểm thực thi, như trong ví dụ sau:


SQL> @script

Giới thiệu về công cụ SQL Developer Tool trong Oracle Database

SQL Developer là một Oracle database tool miễn phí, cho phép người dùng dễ dàng thao tác với các đối tượng cơ sở dữ liệu và thực thi truy vấn SQL. Nó cung cấp một giao diện đồ họa cho phép thiết kế cơ sở dữ liệu, quản lý bảng, xem dữ liệu và thực thi truy vấn.

Ngoài ra, SQL Developer còn cung cấp các tính năng hữu ích khác như debugging PL/SQL, tạo và quản lý tệp script SQL và PL/SQL, và hiển thị kế hoạch thực thi truy vấn. SQL Developer cũng hỗ trợ kết nối đến các cơ sở dữ liệu khác nhau, bao gồm Oracle, MySQL và Microsoft SQL Server.

SQL Developer được cài đặt trên máy tính cá nhân và có thể được sử dụng để quản lý các cơ sở dữ liệu cục bộ hoặc từ xa. Nó cũng được tích hợp với Oracle Cloud để quản lý cơ sở dữ liệu trên đám mây.

Với giao diện đơn giản và dễ sử dụng, SQL Developer là một công cụ hữu ích cho những người quản lý cơ sở dữ liệu và những người phát triển ứng dụng.

oracle database tool - sql developer tool

Oracle database tool, SQL Developer cho phép người quyền quản trị cơ sở dữ liệu xem và chỉnh sửa các thông tin liên quan đến DBA và thực hiện các hoạt động của DBA. Để thực hiện các hoạt động của DBA, sử dụng trình điều hướng DBA, tương tự như trình điều hướng Kết nối vì nó có các nút cho tất cả các kết nối cơ sở dữ liệu đã xác định. 


Nếu trình điều hướng DBA không hiển thị, chọn Views trên menu, sau đó chọn DBA. Bạn chỉ nên thêm các kết nối mà người dùng cơ sở dữ liệu liên quan có quyền quản trị là DBA hoặc ít nhất là quyền cho các hoạt động điều hướng DBA mong muốn trên cơ sở dữ liệu cụ thể.

oracle database tool - sql developer tool

Các hoạt động của DBA có thể thực hiện bao gồm:

 • Database startup/shutdown
 • Cấu hình cơ sở dữ liệu: Initialization Parameters, Automatic Undo Management,
  Current Database Properties, Restore Points, View Database Feature Usage
 • Xem trạng thái cơ sở dữ liệu
 • Công việc Data Pump export and import
 • Hành động RMAN backup/recovery RMAN
 • Cấu hình Resource Manager
 • Scheduler setting
 • Cấu hình bảo mật như e audit settings, profiles, roles, và users
 • Cấu hình bộ nhớ cho archive logs, control files, data files, redo log groups,
  tablespaces, và temporary tablespace groups.

Oracle Database Tool - Enterprise Manager Database Express

oracle enterprise manager database express architecture

Oracle Enterprise Manager Database Express là một công cụ quản trị nhẹ. Nó cung cấp một giải pháp quản lý dựa trên trình duyệt mặc định cho một cơ sở dữ liệu Oracle đơn (hoặc cụm cơ sở dữ liệu), bao gồm giám sát hiệu suất, quản lý cấu hình, quản trị, chẩn đoán và điều chỉnh.

Oracle Enterprise Manager Database Express sử dụng một bảng điều khiển dựa trên trình duyệt web, liên lạc với máy chủ web tích hợp có sẵn trong XML DB.

Khi các yêu cầu từ bảng điều khiển được xử lý, servlet Enterprise Manager Database Express xử lý các yêu cầu, bao gồm xác thực, quản lý phiên, nén và bộ nhớ đệm. Servlet chuyển các yêu cầu báo cáo đến Common Reporting Framework và các hoạt động yêu cầu các tệp shell đến File Manager.

Enterprise Manager Database Express chỉ có sẵn khi cơ sở dữ liệu đang mở. Điều này có nghĩa là Enterprise Manager Database Express không thể được sử dụng để khởi động cơ sở dữ liệu. Các hoạt động khác yêu cầu cơ sở dữ liệu thay đổi trạng thái, chẳng hạn như bật hoặc tắt chế độ ARCHIVELOG, cũng không có sẵn trong Enterprise Manager Database Express.


configuring entrprise manager database expres - oracle database

Oracle Enterprise Manager Database Express có thể được cấu hình chỉ bằng một cú nhấp chuột trong Database Configuration Assistant (DBCA).


Enterprise Manager Database Express yêu cầu các thành phần XMLDB được cài đặt. Tất cả các cơ sở dữ liệu Oracle phiên bản 12.1.0 đều có XMLDB được cài đặt.


Để kích hoạt Enterprise Manager Database Express trong một cơ sở dữ liệu, hãy chắc chắn rằng tham số khởi tạo DISPATCHERS có ít nhất một dispatcher được cấu hình cho dịch vụ XMLDB với giao thức TCP.


Sử dụng procedure SETHTTPPORT trong pacakge DBMS_XDB để cấu hình một cổng(Port) trên máy chủ. Kết nối đến bảng điều khiển Enterprise Manager Database Express bằng URL được hiển thị trong hình bên dưới. Thay thế tên máy chủ của máy chủ và port mà bạn đã thiết lập bằng cách sử dụng procedure SETHTTPPORT.


Nếu bạn có nhiều phiên bản cơ sở dữ liệu để giám sát trên cùng một máy, hãy đặt một cổng khác nhau cho mỗi phiên bản. Để tìm cổng được sử dụng cho mỗi phiên bản cơ sở dữ liệu, thực thi câu lệnh sau:

SQL> SELECT dbms_xdb.gethttpport FROM DUAL;


Enterprise Manager Database Express sử dụng các tệp Shockwave Flash (SWF), vì vậy trình duyệt web phải có plug-in Flash được cài đặt.

login in to oracle enterpirs manager database express - oracle database

Khởi chạy Enterprise Manager Database Express bằng cách sử dụng cổng HTTP được cấu hình. Đăng nhập bằng user database phù hợp với các nhiệm vụ(task) mà bạn muốn thực hiện.

The database hompage of oracle database enterprise

Trang chủ của Enterprise Manager Database Express cung cấp giao diện tổng quan về trạng thái và hoạt động của cơ sở dữ liệu.

Enterprise manager database express menu

Menu cho Enterprise Manager Database Express được hiển thị trong slide. Có bốn mục chính: Configuration, Storage, Security và Performance. Các lựa chọn menu cho mỗi mục chính được hiển thị.

Mục Configuration bao gồm:

 • Initialization Parameters
 • Memory
 • Database Feature Usage
 • Current Database Properties. 

Mục Storage bao gồm:

 • Tablespaces
 • Undo Management
 • Redo Log Groups
 • Archive Logs
 • Control Files. 

Mục Security bao gồm:

 • Users
 • Roles
 • Profiles. 

Mục Performance bao gồm:

 • Performance Hub 
 • SQL Tuning Advisor.

Trong mỗi khu vực menu, lựa chọn menu sẽ chuyển bạn đến một trang cho phép quản lý một khu vực cụ thể. 


Ví dụ, lựa chọn Configuration => Initialization Parameters sẽ hiển thị một trang cho phép bạn tìm kiếm, xem và sửa đổi các thông số khởi tạo hiện tại và tệp tham số máy chủ (SPFILE).


Trong nhiều trang, khi bạn chọn một hành động, hộp thoại pop-up cho phép bạn chỉ định các tham số. Một lệnh SQL được tạo ra để thực hiện hành động. Bạn có thể xem lệnh SQL trước khi gửi nó hoặc bạn có thể sao chép và dán lệnh SQL.

Chia sẽ bài viết này

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Qui Truong

Thông tin tác giả:

Xin chào mọi người, mình là Qui Trương. Hiện tại, ngoài công việc là một DBA thì mình còn là một người sáng tạo nội dung trên trang blog caitrang.com. Mỗi ngày, mình luôn tìm kiếm cách để chia sẻ những nội dung độc đáo, ý nghĩa và mang tính cảm hứng tới mọi người. Mình tin rằng qua từng dòng viết, mình có thể kết nối và tạo dựng một cộng đồng đọc giả thú vị và ý nghĩa.

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>